Vandebron stapt in elektrisch rijden

Energiebedrijf Vandebron gaat zich richten op de markt voor elektrisch rijden. Met een app, laadpas en blockchaintechnologie hoopt het Amsterdamse bedrijf de energietransitie te versnellen.

Oud-challenger Vandebron kondigde zijn dienst voor elektrisch rijden woensdag op een toepasselijke plaats aan: in motorenmuseum 't Kromhout. Het idee hierachter? Olieslurpende auto's, die je volop in het museum hebt, naar het verleden verbannen. De nieuwe dienst van Vandebron probeert het verdienmodel van het energiebedrijf uit te breiden naar services voor elektrisch rijden. Nope, Vandebron gaat geen eigen auto produceren, maar er komt wel een laadpas. Hiermee kunnen consumenten gebruik maken van openbare laadpunten in Nederland. Het bedrijf richt zich hierbij op leaserijders.

Want die zorgen zijn er momenteel nog wel. Als elektrisch rijder heb je te maken met een lage actieradius, dus moet je relatief vaak bijladen. Met de app krijgen de rijders bij te zien welk tarief er gekoppeld is aan een laadbeurt. Dit was voor elektrisch rijden tot op heden nog onduidelijk. Guichelaar stelt dat veel elektrisch rijders hier "grote frustraties" over hebben. Ook kunnen consumenten betalen met de app.

Met de dienst hoopt Vandebron nieuwe klanten te trekken, die het bedrijf 3,50 euro per maand vraagt. "Door tegen inkoopprijs thuisladers aan te bieden, stellen we de consument in staat om die dingen aan te schaffen zonder dat het een enorme financiële aderlating is." Een andere manier waarop Vandebron in de business voor elektrische auto's wil gaan, is met een zogeheten dienst 'slim laden', wat het bedrijf in oktober gaat pilotten met zo'n direhonderd klanten. Vandebron zegt met met hen slim gebruik te gaan maken van de batterijcapaciteit van de auto's. Als er meer vraag dan aanbod is naar energie stoppen ze met het laden van die auto's, en ze starten als het tegenovergestelde het geval is.

Vandebron probeert het net op deze manier te balanceren, aangezien er in het midden van de dag veel zon is, maar in de avond en ochtend minder. Gebruikers zouden er volgens Guichelaar jaarlijks 250 euro mee kunnen besparen. 

Het energiebedrijf telt momenteel 120 medewerkers. Het werd in 2014 opgericht met als doel consumenten energie direct van, laten we zeggen, een boer met een windmolen te laten halen. Mede-oprichter Aart van Veller noemde zijn bedrijf eerder "de Airbnb of SnappCar voor energie". 

Nederlandse uitstoot broeikasgassen steeg licht in 2016

De uitstoot van broeikasgassen is vorig jaar licht toegenomen. Het gaat om een stijging van 1 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Vorig jaar kwam de totale uitstoot van broeikasgassen uit op 197 miljard kilogram CO2-equivalenten, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag op basis van voorlopige cijfers.
1 kilogram CO2-equivalenten staat gelijk aan het effect van de uitstoot van 1 kilogram CO2. Deze maat wordt gebruikt om de invloed van verschillende broeikasgassen, zoals methaan en distikstofoxide, te kunnen optellen. In vergelijking met 1990 gaat het om een daling van 11 procent. Eerder is in een door belangenorganisatie Urgenda aangespannen rechtszaak besloten dat de uitstoot in 2020 minimaal een kwart lager moet zijn dan die in 1990.

De uitstoot van alleen het gas koolstofdioxide (CO2) is vorig jaar met bijna 2 miljard kilogram gestegen naar 167 miljard kilogram. De chemische industrie heeft vorig jaar 1,5 miljard kilogram CO2 meer uitgestoten dan in 2015. Ook is er meer aardgas verbruikt voor het verwarmen van huizen en kantoren. Dit scheelde in vergelijking met het voorgaande jaar 0,8 miljard kilogram CO2. De netto-uitstoot van energiebedrijven is in dezelfde periode juist afgenomen. Het gaat om een daling van 0,4 miljard kilogram.

Overigens is vorig jaar relatief minder steenkool gebruikt voor het produceren van elektriciteit. Het aandeel steenkool is gedaald naar 32 procent. Tussen 2011 en 2015 nam dit juist nog toe van 18 procent naar 36 procent. Het aandeel aardgas is toegenomen naar 46 procent. Daarvoor is het percentage juist nog gedaald van 60 procent in 2011 naar 43 procent in 2015. Het CBS legt uit dat dit komt doordat in 2016 drie oude kolencentrales zijn gesloten, terwijl aardgascentrales in dat jaar juist meer zijn gebruikt.

De afname van het gebruik van steenkool ten gunste van aardgas zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. Maar deze daling is grotendeels weer tenietgedaan doordat er meer aardgas is ingezet voor de productie van elektriciteit. "Die was nodig om de gedaalde import van elektriciteit te compenseren. Dit leidde tot een recordproductie van elektriciteit in 2016", aldus het statistiekbureau.

Greenpeace noemt de stijging van de uitstoot van broeikasgassen ''geen verrassing''. De milieuorganisatie vindt het ''onacceptabel dat Nederland in tijden van smeltend permafrost, orkanen en overstromingen blijft toekijken hoe de reductie van de CO2 stagneert". Volgens Greenpeace moet het nieuwe kabinet ''alle bronnen die dit veroorzaken aanpakken en dus kolencentrales sluiten, groene industriepolitiek voeren, het verkeer versneld elektrificeren en het gas uit onze wijken halen''.

Veel animo voor crowdfundingactie om energiebedrijf Eneco in publieke handen te houden

De crowdfundingactie om energiebedrijf Eneco in publieke handen te houden, gaat goed. Na enkele dagen stond de teller al bijna op negen miljoen euro. 

Nu nog is Eneco in handen van 53 gemeenten. Maar Rotterdam, Den Haag, Dordrecht en Leidschendam-Voorburg hebben aangegeven dat zij van het belang af willen. Volgens energiespecialist Jan Willem Zwang is het echter van groot belang dat het grootste groene energiebedrijf van Nederland in publieke handen blijft. 

De crowdfunder is bang dat een commerciële partij of private investeerder de duurzame focus uit het oog verliest. 'Ze knijpen rendementen uit en zijn vooral geïnteresseerd in het klantenbestand.'

Bron. 

Grote gemeenten willen aandelen Eneco verkopen

Energiebedrijf Eneco is sinds 31 januari dit jaar afgesplitst van zijn netwerkbedrijf en hoeft niet langer bij wet in publieke handen te blijven.

De Rotterdamse wethouder Simon Visser, D66, is voorzitter van de aandeelhouderscommissie. Rotterdam bezit 31,7% van de aandelen en wil die verkopen. Den Haag bezit 16,6% en Dordrecht 9,1%, beide steden willen hun aandelen verkopen. De vijftig kleinere gemeenten moeten nog een keuze maken om hun aandelen te houden of ook te verkopen. De totale waarde van de aandeelhouderscommissie komt op basis van een multiple analyse uit op een waarde van €2,5 tot €2,9 miljard.

Ondanks veel pogingen van Eneco om de aandeelhouders bij zich te houden, ziet voorzitter Visser liever dat de gemeenten hun aandelen verkopen. Hij is van mening dat een gemeente geen beleggingen kan doen in commerciële bedrijven. Sinds de splitsing is er een internationaal concurrerend bedrijf waar gemeenten niet in thuishoren.

Bron.

Schiphol Group draait vanaf 2018 volledig op Hollandse wind

Alle onderdelen van Royal Schiphol Group draaien vanaf 1 januari 2018 volledig op duurzame stroom die in Nederland is opgewekt. Daarvoor zijn Eneco en Royal Schiphol Group een overeenkomst aangegaan. De duurzame stroom is afkomstig van Nederlandse windparken en zal in de komende jaren volledig uit nieuwe Nederlandse windparken van Eneco worden betrokken. Daarmee draagt Schiphol bij aan de versnelling van de ontwikkeling van duurzame elektriciteitsproductie in Nederland.

Eneco levert de duurzame stroom aan de luchthavens Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Eindhoven Airport en Lelystad Airport. Gezamenlijk verbruiken de luchthavens ongeveer 200 GWh aan stroom. Dat is vergelijkbaar met het verbruik van 60.000 huishoudens, de omvang van bijvoorbeeld Haarlemmermeer of Delft.

’President-directeur Jos Nijhuis van Royal Schiphol Group: “Voor het afsluiten van ons nieuwe energiecontract hebben we niet eens nagedacht over iets anders dan in Nederland opgewekte duurzame stroom. Want een ding staat vast: de luchtvaart moet en kan duurzamer. De belangrijkste onderdelen van deze samenwerking met Eneco vinden wij dat het met alle luchthavens van de Schiphol Group is en dat er extra duurzame energiebronnen bijkomen in Nederland. Onze luchthavens kunnen tegelijkertijd én verduurzamen én economische meerwaarde hebben.”

CEO Jeroen de Haas van Eneco Groep: “Het is voor de energietransitie cruciaal dat het bedrijfsleven – veruit de grootste energieverbruiker - verduurzaming omarmt. Koplopers als Royal Schiphol Group kiezen bewust voor nieuwe duurzame productie en zetten daarmee de toon voor de anderen. En maken het daardoor mede mogelijk dat wij als Eneco Groep kunnen investeren in windmolenparken en andere duurzame energiebronnen.”

Het eerste nieuwe windpark dat de stroom voor Royal Schiphol Group gaat leveren is windpark Vianen, dat vanaf januari 2018 operationeel is. Daarna volgen er meer parken, zodat vanaf 1 januari 2020 alle stroom uit nieuw gebouwde parken komt. Tot de nieuwe windparken er staan, komt de stroom van al bestaande duurzame energiebronnen in Nederland. Door de keuze voor nieuwe windparken onttrekt Schiphol geen stroom van het bestaande duurzame energienetwerk en groeit het aanbod van duurzame stroom in Nederland.

Bron.

Budget Energie gaat samenwerken met Mediamarkt

Vanaf 1 januari 2018 zal de energieleverancier Budget Energie energiecontracten in de Mediamarkt verkopen. Dit maakte het energiebedrijf woensdag bekend. Budget Energie zal hiermee Essent vervangen die momenteel samenwerkt met de Mediamarkt. 

Budget Energie krijgt een shop-in-shop in elke vestiging van de winkelketen en biedt daar, naar alle waarschijnlijkheid, het eigen drie-jaar-vastcontract aan, zegt Budget Energie-directeur Sjef Peeraer. De klant ontvangt bij het tekenen van het contract een kortingsbon die gebruikt kan worden bij de aanschaf van artikelen van de Mediamarkt. Deze constructie werd ook gehanteerd door Essent en Mediamarkt. De winkelketen laat te weten elk jaar de samenwerkingen te evalueren en kiest vanaf 2018 dus voor Budget Energie. 

De directeur van Budget Energie zegt dat dit een grote stap is voor hun. Tot nu toe haalde Budget Energie zijn groei uit prijsvergelijkers en veilingen voor collectieve contracten. Hij zegt ook dat Budget Energie hierdoor twee keer zo groot kan groeien als ze eerst hadden verwacht. De komende maanden zal de energieleverancier besteden aan het opzetten van de ongeveer vijftig shop-in-shops, en het aannemen en opleiden van verkopers. 

Essent verkoopt sinds 2011 energiecontracten in de Mediamarkt. In 2014 leek het er even op dat Essent, omdat de energieleverancier niet de wettelijk verplichte bedenktijd van veertien dagen had gegeven, wellicht voor miljoenen in het schip zou gaan, maar de rechter oordeelde anders. 

Bron. 

Energiebedrijven willen toch geen CO2 opslaan

Een groot proefproject rond de opslag van koolstofdioxide (CO2) in een gasveld onder de Noordzee staat op losse schroeven. De energiebedrijven ENGIE en Uniper, die nieuwe kolencentrales hebben op de Maasvlakte bij Rotterdam, trekken zich terug uit het project uit kostenoverwegingen. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft de Tweede Kamer dinsdag op de hoogte gesteld van het besluit.

 

 Het opvangen en opslaan van het broeikasgas CO2 is wat het kabinet betreft een ,,onmisbare ontwikkeling'' om de klimaatdoelen te halen. Maar het doel voor de korte termijn, 25 procent minder CO2-uitstoot in 2020 dan in 1990, komt volgens Economische Zaken niet in gevaar.
Kamp betreurt het dat ENGIE en Uniper zijn afgehaakt. De bedrijven trekken zich officieel pas halverwege september terug uit het zogeheten Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject. In de tussentijd gaat het Havenbedrijf Rotterdam op zoek naar alternatieven. De minister gaat nadat de terugtrekking officieel is geworden, ook kijken of ENGIE en Uniper teveel ontvangen subsidiegeld moeten terugbetalen.

Uniper acht het project ,,niet meer levensvatbaar'', ook al is dat volgens een woordvoerder van het bedrijf ,,een bittere pil''. Hij stelt dat het draagvlak voor het afvangen en opslaan van CO2 uit kolencentrales 'afbrokkelt'. Bovendien is de toekomst van die centrales uiterst onzeker. De Tweede Kamer wil van kolenstroom af, maar heeft niet vastgesteld wanneer precies. Intussen laat nieuw beleid op zich wachten, omdat de kabinetsformatie voortsleept.

Volgens Uniper is het nu beter om andere bedrijven in het Rotterdamse havengebied te zoeken voor de proef. De woordvoerder denkt aan industriële bedrijven die veel energie gebruiken. ,,Daar is geen onzekerheid over het voortbestaan.''

Een woordvoerder van ENGIE noemde in grote lijnen dezelfde redenen. Hij voegde eraan toe dat het project een half miljard euro zou kosten, voor het merendeel belastinggeld.

Het besluit is slecht gevallen bij de gemeente Rotterdam. De gemeente gaf de bedrijven vergunningen voor de bouw van kolencentrales in de verwachting dat ze C02 zouden gaan opslaan. ,,De bedrijven komen de door hen gewekte verwachtingen niet na'', laat het college van B en W weten. Ook Greenpeace spreekt van een gebroken belofte. Overigens vindt de milieuorganisatie de CO2-opslag ,,een dure manier om kolencentrales te laten roken terwijl er schone, veilige en betaalbare alternatieven zijn''.

Bron. 

Aanbieders groene stroom bijna verdubbeld

Er zijn ten opzichte van 2014 bijna twee keer zoveel energie-aanbieders op de Nederlandse markt actief die louter groene stroom leveren. 

Dat zijn er nu vijfentwintig. Tegelijkertijd nam het aantal aanbieders van fossiele energie de afgelopen drie jaar af van 22 naar 13, becijferde belangenorganisatie WISE woensdag. Alle grote energiebedrijven, die traditioneel veel uit fossiele brandstoffen opgewekte stroom leverden, hebben in 2016 hun aandeel stroom uit kolencentrales fors verminderd. Daarvoor in de plaats kwam veelal schonere stroom uit gascentrales.

De totale CO2-uitstoot in Nederland steeg in 2016 met 2,7 procent. Volgens WISE is dat te verklaren omdat de grote stroomleveranciers simpelweg meer stroom zijn gaan leveren.

 Bron.

Energierekening móet controleerbaar en begrijpelijk zijn

Slechts 40% van de consumenten vindt dat hij zijn energierekening kan vergelijken met de informatie uit het aanbod en het contract. Ook vinden zij dat de informatie op de rekening niet eenvoudig wordt weergegeven. Dit blijkt uit de Energiemonitor, het onderzoek onder consumenten dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) twee keer per jaar laat doen. De consument heeft recht op een energierekening die hij kan controleren en begrijpen. De ACM vindt dat dit beter moet en ook kan. De toezichthouder geeft de energiebedrijven  tot 1 juli a.s. de tijd om te komen met aanpassingen die zorgen voor een controleerbare rekening die consumenten kunnen begrijpen. Daarna gaat de ACM onderzoeken of de resultaten van deze aanpassingen aan deze uitgangspunten en aan de regels voldoen. Is dat niet het geval, dan gaat de ACM handhaven.

Duidelijke tarieven en voorwaarden is een agendathema voor de ACM. Bernadette van Buchem, directeur consumenten van de ACM: “Wij vinden het van groot belang dat de consument zijn keuze kan baseren op de juiste informatie. Het hele traject van aanbod naar contract naar factuur moet daarom voor consumenten controleerbaar en begrijpelijk zijn. De energierekening is de laatste stap in dit traject. Uitgangspunt hierbij is dat de consument deze naast het contract kan leggen om vast te stellen of hij ook heeft gekregen wat hij had afgesproken.”

De ACM heeft in een steekproef rekeningen van verschillende aanbieders bekeken. Daaruit bleek dat de gegevens op de rekening lastig te herleiden zijn naar het contract en dat wettelijke regels worden overtreden. Voorbeelden hiervan zijn dat:

  • onvermijdbare kosten (zoals extra administratiekosten en regiotoeslag) soms niet in de prijs zitten terwijl dat wel moet;
  • bedragen soms zonder BTW worden vermeld terwijl inclusief BTW verplicht is;
  • tarieven die tussentijds zijn aangepast als gemiddelde over de hele factuurperiode worden vermeld. De klant kan hierdoor niet eenduidig herleiden of hij de tarieven heeft gekregen die zijn afgesproken in het contract en die tussentijds zijn gecommuniceerd bij een prijswijziging;
  • op de rekening soms met andere eenheden wordt gerekend dan in het contract (bijvoorbeeld in het contract per maand en op de rekening per dag).

De ACM heeft de energiebedrijven gewezen op deze tekortkomingen en op de regels die gelden. De rekeningen moeten controleerbaar zijn en ten minste aan de geldende regels voldoen. Daarnaast kunnen ze ervoor zorgen dat de rekening voor de consument inzichtelijker wordt. De energiebedrijven hebben toegezegd per 1 juli met aanpassingen te komen.

In 2016 zijn 1,25 miljoen huishoudens overgestapt van energieleverancier. De prijs blijft de belangrijkste reden om over te stappen. Consumenten hebben voor hun overstap behoefte aan duidelijke informatie om zich te kunnen oriënteren. Ruim de helft van hen vindt echter de informatie over energieprijzen op de websites van de energiebedrijven en vergelijkingssites nog steeds lastig te begrijpen en te vergelijken. Consumenten die een keer zijn overgestapt, stappen daarna vaker over. Inmiddels is 64% twee keer of vaker overstapt. Maar liefst 91% van de consumenten is tevreden tot zeer tevreden over de afwikkeling van hun overstap.

Bron.

Nuon wil grond Hemweg-centrale zelf houden voor duurzame warmteopwekking

Nuon wil de Hemweg-centrale in Amsterdam in het Westelijk Havengebied niet verkopen. Als de kolencentrale vervroegd moet sluiten, wil de energieleverancier de grond gebruiken voor duurzame warmteopwekking.

Energieleverancier Vandebron deed eerder een bod van 1 miljoen euro op de kolencentrale, waarna Gemeente Amsterdam, Triosdos Bank, Stichting doen, Tony Chocolonely en een anonieme investeerder dit bod verhoogden naar 5 miljoen euro. Dit bod is niet gericht op de Hemweg-centrale, maar op de grond waar de kolencentrale op staat. Nuon blijft zelf verantwoordelijk voor de ontmanteling van de centrale en het opvangen van het personeel. Volgens Van Ofwegen, directeur van Nuon, is dit een onhaalbaar plan. Nuon meldde eerder dat de ontmanteling van de Hemweg-centrale ten minste 55 miljoen euro kost.

Nuon wil het gebied rond de centrale gebruiken om zelf warmte op te wekken, maar de manier waarop is nog niet bekend. Dit kan bijvoorbeeld zijn: biomassa, zonnepanelen en windenergie.

Van Ofwegen verwacht dat de kolencentrale op zijn vroegst in 2020 gesloten kan worden, de ontmanteling ervan duurt nog eens drie jaar. De eigenlijke levensduur van de centrale loopt tot 2034.

Bron.