Nederland laadt zich op voor elektrisch rijden

Sinds 2013 is het aantal elektrische voertuigen in Nederland verviervoudigd. 71 procent van de Nederlanders geeft aan dat de prijsstijging voor fossiele brandstoffen een mogelijke reden is om in de toekomst over te stappen op een elektrische auto. Daarnaast noemt 50 procent de mogelijkheid om thuis opgewekte zonne-energie te gebruiken als stroom voor de elektrische auto een reden om te switchen van voertuig.  Dit blijkt uit representatief onderzoek van Motivaction onder 1.003 Nederlanders, in de aanloop van een onderzoekscommunity over energie in samenwerking met netbeheerder Stedin.

54 procent van de Nederlandse consumenten vindt de toename van het aantal laadpalen een mooi voorbeeld van de energietransitie. Slechts een minderheid (19 procent) is van mening dat openbare laadpalen te veel parkeerruimte innemen. Een kwart van de respondenten vindt juist dat er nog meer laadpalen moeten komen, met als voorwaarde dat dit niet ten koste mag gaan van bestaande parkeermogelijkheden. Voor 52% geeft de toename van het aantal laadpalen vertrouwen dat je overal kunt komen met een elektrische auto. Ruim driekwart (76 procent) zou dan ook gebruik maken van de openbare laadpalen wanneer ze overstappen op elektrisch rijden.

Er zijn echter nog twee punten waar fabrikanten aan moeten werken. De helft van de Nederlanders wilt minstens 400 kilometer rijden, voordat ze de elektrische auto opnieuw moeten opladen. In de huidige markt kan lang nog niet iedere elektrische auto voldoen aan deze behoefte. Daarnaast geeft 39% van de respondenten aan nog niet op vakantie te durven met een elektrische auto. Vooral de jongere generatie is hier sceptisch over.

Bron. 

Nederlandse Energie Maatschappij overgenomen

De Nederlandse Energie Maatschappij, een prominente prijsstunter op de Nederlandse energiemarkt, komt in handen van investeringsmaatschappij Waterland. Dat zeggen bronnen tegen het FD. De aankoop wordt gedaan via Nutsgroep, een andere prijsstunter op de Nederlandse energiemarkt. De Nuts Groep is bekend onder de merknaam Budget Energie.

De merken blijven overigens naast elkaar bestaan. Naast de Nederlandse klanten heeft Nuts Groep in België 100.000 klanten onder het merk Elegant.  

Het bedrijf werd meteen opgericht na de liberalisatie van de energiemarkt in 2004 en viel aanvankelijk op door agressieve marketing. De reclame met Natasja Froger leverde 15.000 klanten per week op. Sinds 2016 biedt men ook telecomdiensten aan.

Bron.

CEO Greenchoice: ‘Stop met aardkloten en focus op wat wél kan’

In Nederland vervalt men nogal eens in eindeloze discussies over de energietransitie, om vervolgens geen actie te ondernemen. Dat stelt Evert den Boer, CEO van groene energieleverancier Greenchoice: “We hebben daar een woord voor bedacht: aardkloten. En daar hebben we helemaal niks aan, want we moeten nu aan de bak.”

Greenchoice legt de focus dan ook vooral op wat er wél mogelijk is. En dat is heel veel, stelt Den Boer: “Wij geloven dat de transitie naar 100 procent duurzame energie in Nederland mogelijk is en dat willen we ook laten zien. De benodigde technologie is aanwezig en de kosten dalen dermate snel dat we er ook vol op kunnen inzetten. Stoppen met aardkloten, dus.”

Greenchoice begon zestien jaar geleden als start-up op een zolderkamertje, om zijn geloof in een groene energievoorziening in de praktijk te brengen. Tegenwoordig bedient de energieleverancier meer dan 400.000 klanten.

Hoe verklaar je het succes van Greenchoice?

“We zijn een missiegedreven bedrijf. Dit betekent dat alles dat we doen in het teken staat van het realiseren van deze missie. Vanaf de oprichting hebben we voor de volle 100 procent ingezet op duurzaamheid. Het zit in ons DNA. Dat klinkt misschien cliché, maar die oprechte drive om invulling te geven aan onze missie heeft een grote rol gespeeld in ons succes.”

“Dit zie je terug in zowel grote als kleine vraagstukken. Om je een voorbeeld te geven: als een bedrijf alleen op zoek is naar de goedkoopste groencertificaten op de markt en daar een tender voor uitzet, doen wij daar per definitie niet aan mee. Daarmee laten we weliswaar inkomsten schieten, maar onze missie gaat voor.”

“Die instelling zie je overal terug. Zo vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met de fiets of het openbaar vervoer naar kantoor kunnen komen. Als je elke dag twee uur lang in een dieselauto moet zitten om op kantoor te komen, word je simpelweg niet aangenomen.”

“We bespraken laatst zelfs of we wel of geen frisdrankautomaat op de werkvloer moesten plaatsen. Want is dat nou wel duurzaam? We vonden van niet. Je gaat er misschien de wereld niet mee redden, maar het toont wel aan dat onze missie het uitgangspunt is in al onze beslissingen.”

En verder?

“Klantenservice is essentieel. Je redt het niet met alleen duurzaam zijn. Klanttevredenheid is bij ons een bedrijfsdoelstelling op het hoogste niveau. Het lukt ook: klanttevredenheidsonderzoeken laten zien dat veel klanten bereid zijn om ons aan te bevelen. Greenchoice behoort hierin tot de beste van Nederland. Dat is belangrijk, want onze klanten zijn tegelijkertijd onze ambassadeurs. Dat heb je nodig om verder te groeien.”

Welke concrete doelstellingen hangen er aan jullie missie?

“We richten ons specifiek op de lokale en decentrale energietransitie. Hoe lokaler, hoe beter. Daarom leveren wij consumenten gegarandeerd duurzame energie uit Nederland. De vervolgstap is dat klanten zich aansluiten bij een duurzaam gemeente- of wijkinitiatief, of zonnepanelen op hun eigen daken leggen. ‘Duurzaam dichtbij’ is ons credo.”

 

“We geloven er heilig in dat klanten bij de energietransitie betrokken moeten worden, om draagvlak en acceptatie te creëren. Dat werkt. Het strategische doel dat we hieraan verbonden hebben, is dat 40 procent van onze klanten zijn eigen duurzame stroom opwekt in 2020. We kiezen er ook bewust voor om niet mee te doen aan heel grootschalige duurzame energieprojecten, zoals offshore wind. Hartstikke belangrijk in de energietransitie, maar wij willen vooral zo lokaal mogelijk opereren.”

“Greenchoice heeft daarnaast de ambitie om marktleider te zijn in wat wij het ‘donkergroene segment’ noemen. Onze klanten zijn vooroplopers, die beduidend meer dan gemiddeld bezig zijn met duurzaamheid.”

Waarom is dat belangrijk?

“Als je de voorhoede mee hebt, volgt de rest vanzelf. Met de voorhoede kan je laten zien dat de transitie mogelijk is. Als iemand in de straat zonnepanelen op zijn dak laat installeren, is het een kwestie van tijd voordat de buurman vragen gaat stellen. Dan gaat het balletje rollen.”

“We zien dat het momenteel razendsnel gaat met de energietransitie in onze klantengroep. Iedereen wil of gaat aan de slag met zonnepanelen en warmtepompen. Die trend zal zich doorzetten, verwacht ik.”

Hoe gaat het met de energietransitie in Nederland, afgezien van de voorlopers?

“Je kent het standaard antwoord inmiddels: ‘Nederland bungelt in Europa onderaan als het gaat om het duurzaam opwekken van energie. Nederland is hekkensluiter.’ Feitelijk is dat zo, maar in mijn ogen is Nederland bezig met een inhaalslag. De energietransitie is in Nederland aan het versnellen. In onze klantengroep gaat het echt razendsnel. En als de voorhoede om is, volgt de rest. In dat opzicht ben ik dus positief.”

“Aan de andere kant moet het nog veel sneller. We zitten nog heel erg vast in het typisch Nederlandse polderen: zo goedkoop mogelijk de minimale doelstellingen halen. We moeten niet bang zijn om rigoureuze en radicale beslissingen te nemen. Dat gebeurt nu nog niet.”

“Om de energietransitie te versnellen moeten we bijvoorbeeld van het aardgas af, maar in het Nederlandse belastingsysteem is aardgas vele malen goedkoper dan een warmtepomp. Dat vraagt om een drastische verschuiving van de energiebelasting. Het nieuwe kabinet maakt hierin weliswaar een stapje in de goede richting, maar het is allemaal nog heel voorzichtig.”

“Dat zie je ook terug in de discussie rondom CO2-beprijzing. Er bestaat een brede maatschappelijke consensus dat CO2-uitstoot erg duur moet worden, maar er gebeurt vooralsnog niets. We wachten op Europa, terwijl Europa op de rest van de wereld wacht. Dan sta je dus stil. Wat mij betreft mag Nederland de koploperrol pakken en een nieuwe standaard neerzetten. Dan volgen de omringende landen ook.”

Van welk land kan Nederland wat leren op dat gebied?

“Denemarken is in staat geweest om wél rigoureuze keuzes te maken. Die worden ook gecontinueerd door de verschillende regeringen. Zo heeft Denemarken auto’s heel erg duur gemaakt. Daar wordt in Nederland niet eens over gesproken. Daarnaast worden in Kopenhagen momenteel massaal warmtenetten aangelegd. In Nederland gebeurt dat nog heel mondjesmaat.”

Waar liggen de grootste kansen voor Nederland?

 

“Het waait veel op de Noordzee; met offshore windparken moeten we vooral doorgaan. Maar ook op het gebied van zonne-energie zie ik heel veel potentie. We beschikken over heel veel dakoppervlak dat nog niet benut wordt. Dat moeten we gewoon vol gaan leggen met zonnepanelen.”

Hoe pakken we dat aan?

“De energietransitie kan niet alleen op morele gronden plaatsvinden. Er moeten ook gezonde economische modellen achter zitten. Zeker in Nederland. De transitie moet consumenten op termijn economische voordelen opleveren. Hier kan de overheid een belangrijke rol in spelen. Met het nieuwe regeerakkoord is er bijvoorbeeld toch weer onzekerheid gecreëerd over de salderingsregeling. Die onzekerheid is killing, daarmee vertraag je de transitie.”

Gert-Jan Segers, leider van de ChristenUnie, sprak van het ‘groenste kabinet ooit’. Wat vind jij van het nieuwe regeerakkoord?

“De ambities zijn goed. Het feit dat die verankerd worden in een klimaatwet is nog beter. Maar met de onderliggende plannen die hier invulling aan moeten geven, behaal je misschien de helft van de doelstellingen. Kijk naar de gebouwde omgeving: Nederland moet van het gas af, maar dat lukt niet met de plannen die nu op tafel liggen.”

“Daarnaast zit er een heel raar initiatief in het regeerakkoord: het afvangen en opslaan van CO2. Vanuit de energiesector zie ik helemaal niemand die daarin gelooft, terwijl het kabinet er heel zwaar op inzet. Ik zie dat als een krampachtige manier om de oude wereld in stand te houden. Het is in ieder geval geen oplossing en het is ook nog eens enorm duur.”

“Laten we ons vooral focussen op wat er kan op het gebied van duurzame energie. Want er is nu al zoveel mogelijk.”

Bron.

ACM pakt onduidelijke energierekening aan

De consument heeft recht op een energierekening die hij kan controleren en begrijpen. Toch verschillen de facturen van energiebedrijven sterk op deze punten. Van de 40 energiebedrijven waarvan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de energiefacturen heeft onderzocht, stuurden 16 bedrijven duidelijke facturen op de peildatum van 1 juli 2017. 21 Bedrijven moeten wat dit betreft nog enkele stappen zetten. Drie bedrijven presteren dermate slecht dat de ACM een last onder dwangsom heeft aangekondigd.

De ACM had eerder vastgesteld dat de controleerbaarheid en begrijpelijkheid van de energierekening beter kan en moet. De toezichthouder had de energiebedrijven tot 1 juli 2017 de tijd gegeven om met aanpassingen te komen. De ACM heeft onderzocht of de energiebedrijven op die datum inderdaad controleerbare en begrijpelijke energierekeningen versturen. Uit dat onderzoek blijkt dus dat dit sterk uiteenloopt.

De ACM heeft gecontroleerd of de facturen begrijpelijk zijn en of deze in opzet eenvoudig te herleiden zijn naar het contract en naar prijswijzigingsinformatie. De ACM heeft geen onderzoek gedaan naar de correctheid van de facturen.

De belangrijkste uitgangspunten bij het onderzoek van de ACM waren:

  • Tarieven die tussentijds zijn aangepast moeten afzonderlijk zichtbaar zijn op de factuur en niet als gemiddelde over de hele factuurperiode worden vermeld. Anders kan de klant niet eenvoudig herleiden of hij de tarieven heeft gekregen die zijn afgesproken in het contract en die tussentijds zijn gecommuniceerd bij een prijswijziging.
  • Op de rekening moet worden gerekend met dezelfde eenheden als in het contract en de prijswijzigingsinformatie (dus niet bijvoorbeeld in het contract per maand en op de rekening per dag).

Bernadette van Buchem, directeur Consumenten van de ACM: “Bijna de helft van de consumenten neemt zijn energierekening door. Zij moeten het hele traject van aanbod naar contract naar factuur kunnen controleren en begrijpen. Dan kunnen zij makkelijk nagaan of de leverancier heeft geleverd wat er was afgesproken en tegen welke prijs.”

Bron.

Grote klanten bezorgd over verkoop Eneco

Drie grote klanten van Eneco, NS, KPN en Albert Heijn, hebben in een gezamenlijke brief hun zorg uitgesproken over de mogelijke verkoop van het energiebedrijf. Zij vrezen dat de duurzame koers van Eneco onder een nieuwe eigenaar in gevaar kan komen.

De topmannen Roger van Boxtel, Eelco Blok en Wouter Kolk wijzen erop dat Nederland nog altijd achterloopt als het gaat om het halen van duurzaamheidsdoelen die in internationaal verband zijn gesteld. Eneco behoort tot de bedrijven die wel werken aan een ,,groene ommezwaai''. Dat moet zo blijven, vinden zij.

Eneco is in handen van 53 Nederlandse gemeenten. Die zijn bezig hun aandeelhouderschap te heroverwegen vanwege de splitsing van het bedrijf in een netwerk- en een leveringsbedrijf. Een meerderheid is voor een verkoop, maar het is nog de vraag of een eventuele koper voldoende aandelen kan krijgen voor volledige zeggenschap. De plaatsen waar de gemeenteraad voor verkoop heeft gestemd, zijn goed voor bij elkaar zo'n 55 procent van de aandelen. Maar voor volledige zeggenschap is een meerderheid van driekwart van de aandelen nodig. De gemeenten die zich tot dusver tegen verkoop hebben gekeerd, bezitten net geen kwart van de stukken.

De brief van drie van de grootste klanten van Eneco is een steun in de rug voor de gemeenten die het bedrijf in publieke handen willen houden. Ook de ondernemingsraad en het personeel riepen de gemeenten die wel willen verkopen al op tot bezinning.

Bron. 

Greenchoice en Meewind stappen samen in duurzame warmte

Energieleverancier Greenchoice is samen met duurzame beleggingsinstelling Meewind medeaandeelhouder geworden van ZON, een bedrijf dat zich volledig richt op warmte-koudeopslag (WKO) in de gebouwde omgeving. Het doel: het aantal grote duurzame warmteprojecten in Nederland de komende jaren snel laten groeien, waardoor het aardgasverbruik afneemt. 

Greenchoice’s deelname in ZON past in de strategie van het duurzame energiebedrijf om te investeren in lokale energieprojecten die de overgang naar 100% groene energie in Nederland versnellen. Met WKO-installaties krijgen consumenten de mogelijkheid hun huis duurzaam te verwarmen (en koelen) zonder aangesloten te zijn op het gasnetwerk.

“Kleinschalige en decentrale warmte- en koude voorziening zal in de nabije toekomst de standaard worden. Steeds meer woningen worden zonder gasaansluiting opgeleverd”, aldus Evert den Boer, CEO van Greenchoice. “Met ZON hebben we de ambitie om aardgas overbodig te maken voor twintigduizend huishoudens in 2022.”

Meewind biedt, via fonds Regionaal Duurzaam, particuliere investeerders de mogelijkheid om duurzaam te beleggen in lokale energieprojecten. Willem Smelik, bestuurder van Meewind: “Iedereen beseft dat we van het gas af moeten. Deze transitie kan versneld worden wanneer we daar gezamenlijk in investeren. Door te investeren in ZON creëren we dubbele winst; een duurzame energievoorziening én een gezond rendement”.

ZON richt zich voornamelijk op projectontwikkelaars en woningcorporaties. Het bedrijf investeert in, ontwikkelt en realiseert warmte- koudeopslag in de collectieve gebouwde omgeving, zoals appartementencomplexen. Zie voor meer informatie: www.bijzon.nl 

Bron.

Vandebron stapt in elektrisch rijden

Energiebedrijf Vandebron gaat zich richten op de markt voor elektrisch rijden. Met een app, laadpas en blockchaintechnologie hoopt het Amsterdamse bedrijf de energietransitie te versnellen.

Oud-challenger Vandebron kondigde zijn dienst voor elektrisch rijden woensdag op een toepasselijke plaats aan: in motorenmuseum 't Kromhout. Het idee hierachter? Olieslurpende auto's, die je volop in het museum hebt, naar het verleden verbannen. De nieuwe dienst van Vandebron probeert het verdienmodel van het energiebedrijf uit te breiden naar services voor elektrisch rijden. Nope, Vandebron gaat geen eigen auto produceren, maar er komt wel een laadpas. Hiermee kunnen consumenten gebruik maken van openbare laadpunten in Nederland. Het bedrijf richt zich hierbij op leaserijders.

Want die zorgen zijn er momenteel nog wel. Als elektrisch rijder heb je te maken met een lage actieradius, dus moet je relatief vaak bijladen. Met de app krijgen de rijders bij te zien welk tarief er gekoppeld is aan een laadbeurt. Dit was voor elektrisch rijden tot op heden nog onduidelijk. Guichelaar stelt dat veel elektrisch rijders hier "grote frustraties" over hebben. Ook kunnen consumenten betalen met de app.

Met de dienst hoopt Vandebron nieuwe klanten te trekken, die het bedrijf 3,50 euro per maand vraagt. "Door tegen inkoopprijs thuisladers aan te bieden, stellen we de consument in staat om die dingen aan te schaffen zonder dat het een enorme financiële aderlating is." Een andere manier waarop Vandebron in de business voor elektrische auto's wil gaan, is met een zogeheten dienst 'slim laden', wat het bedrijf in oktober gaat pilotten met zo'n direhonderd klanten. Vandebron zegt met met hen slim gebruik te gaan maken van de batterijcapaciteit van de auto's. Als er meer vraag dan aanbod is naar energie stoppen ze met het laden van die auto's, en ze starten als het tegenovergestelde het geval is.

Vandebron probeert het net op deze manier te balanceren, aangezien er in het midden van de dag veel zon is, maar in de avond en ochtend minder. Gebruikers zouden er volgens Guichelaar jaarlijks 250 euro mee kunnen besparen. 

Het energiebedrijf telt momenteel 120 medewerkers. Het werd in 2014 opgericht met als doel consumenten energie direct van, laten we zeggen, een boer met een windmolen te laten halen. Mede-oprichter Aart van Veller noemde zijn bedrijf eerder "de Airbnb of SnappCar voor energie". 

Nederlandse uitstoot broeikasgassen steeg licht in 2016

De uitstoot van broeikasgassen is vorig jaar licht toegenomen. Het gaat om een stijging van 1 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Vorig jaar kwam de totale uitstoot van broeikasgassen uit op 197 miljard kilogram CO2-equivalenten, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag op basis van voorlopige cijfers.
1 kilogram CO2-equivalenten staat gelijk aan het effect van de uitstoot van 1 kilogram CO2. Deze maat wordt gebruikt om de invloed van verschillende broeikasgassen, zoals methaan en distikstofoxide, te kunnen optellen. In vergelijking met 1990 gaat het om een daling van 11 procent. Eerder is in een door belangenorganisatie Urgenda aangespannen rechtszaak besloten dat de uitstoot in 2020 minimaal een kwart lager moet zijn dan die in 1990.

De uitstoot van alleen het gas koolstofdioxide (CO2) is vorig jaar met bijna 2 miljard kilogram gestegen naar 167 miljard kilogram. De chemische industrie heeft vorig jaar 1,5 miljard kilogram CO2 meer uitgestoten dan in 2015. Ook is er meer aardgas verbruikt voor het verwarmen van huizen en kantoren. Dit scheelde in vergelijking met het voorgaande jaar 0,8 miljard kilogram CO2. De netto-uitstoot van energiebedrijven is in dezelfde periode juist afgenomen. Het gaat om een daling van 0,4 miljard kilogram.

Overigens is vorig jaar relatief minder steenkool gebruikt voor het produceren van elektriciteit. Het aandeel steenkool is gedaald naar 32 procent. Tussen 2011 en 2015 nam dit juist nog toe van 18 procent naar 36 procent. Het aandeel aardgas is toegenomen naar 46 procent. Daarvoor is het percentage juist nog gedaald van 60 procent in 2011 naar 43 procent in 2015. Het CBS legt uit dat dit komt doordat in 2016 drie oude kolencentrales zijn gesloten, terwijl aardgascentrales in dat jaar juist meer zijn gebruikt.

De afname van het gebruik van steenkool ten gunste van aardgas zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. Maar deze daling is grotendeels weer tenietgedaan doordat er meer aardgas is ingezet voor de productie van elektriciteit. "Die was nodig om de gedaalde import van elektriciteit te compenseren. Dit leidde tot een recordproductie van elektriciteit in 2016", aldus het statistiekbureau.

Greenpeace noemt de stijging van de uitstoot van broeikasgassen ''geen verrassing''. De milieuorganisatie vindt het ''onacceptabel dat Nederland in tijden van smeltend permafrost, orkanen en overstromingen blijft toekijken hoe de reductie van de CO2 stagneert". Volgens Greenpeace moet het nieuwe kabinet ''alle bronnen die dit veroorzaken aanpakken en dus kolencentrales sluiten, groene industriepolitiek voeren, het verkeer versneld elektrificeren en het gas uit onze wijken halen''.

Veel animo voor crowdfundingactie om energiebedrijf Eneco in publieke handen te houden

De crowdfundingactie om energiebedrijf Eneco in publieke handen te houden, gaat goed. Na enkele dagen stond de teller al bijna op negen miljoen euro. 

Nu nog is Eneco in handen van 53 gemeenten. Maar Rotterdam, Den Haag, Dordrecht en Leidschendam-Voorburg hebben aangegeven dat zij van het belang af willen. Volgens energiespecialist Jan Willem Zwang is het echter van groot belang dat het grootste groene energiebedrijf van Nederland in publieke handen blijft. 

De crowdfunder is bang dat een commerciële partij of private investeerder de duurzame focus uit het oog verliest. 'Ze knijpen rendementen uit en zijn vooral geïnteresseerd in het klantenbestand.'

Bron. 

Grote gemeenten willen aandelen Eneco verkopen

Energiebedrijf Eneco is sinds 31 januari dit jaar afgesplitst van zijn netwerkbedrijf en hoeft niet langer bij wet in publieke handen te blijven.

De Rotterdamse wethouder Simon Visser, D66, is voorzitter van de aandeelhouderscommissie. Rotterdam bezit 31,7% van de aandelen en wil die verkopen. Den Haag bezit 16,6% en Dordrecht 9,1%, beide steden willen hun aandelen verkopen. De vijftig kleinere gemeenten moeten nog een keuze maken om hun aandelen te houden of ook te verkopen. De totale waarde van de aandeelhouderscommissie komt op basis van een multiple analyse uit op een waarde van €2,5 tot €2,9 miljard.

Ondanks veel pogingen van Eneco om de aandeelhouders bij zich te houden, ziet voorzitter Visser liever dat de gemeenten hun aandelen verkopen. Hij is van mening dat een gemeente geen beleggingen kan doen in commerciële bedrijven. Sinds de splitsing is er een internationaal concurrerend bedrijf waar gemeenten niet in thuishoren.

Bron.