Gevaren Hemwegcentrale voor Amsterdam vallen mee

De kolencentrale aan de Hemweg in Amsterdam-West heeft nauwelijks negatieve invloed op de gezondheid van Amsterdammers. Gezondheidsschade door uitstoot van fijnstof ontstaat ver buiten de gemeentegrens en zelfs buiten Nederland, zo berekende de GGD.  De Amsterdamse Gezondheidsdienst GGD zet hiermee het verontrustende rapport dat Greenpeace vorig jaar uitbracht over de gezondheidsrisico’s van de Hemwegcentrale in een ander daglicht, althans voor de gemeente Amsterdam. 

De milieuorganisatie stelde vorig jaar dat de kolencentrale door de uitstoot van fijnstof jaarlijks dertig dodelijke slachtoffers veroorzaakt en ook dertig spoedopnames in ziekenhuizen wegens luchtwegklachten. Voor de regio Amsterdam komt de GGD op nul sterfgevallen en nul ziekenhuisopnames door de aanwezigheid van de kolencentrale. Zelfs de toename van het aantal gevallen van chronische bronchitis bij volwassen Amsterdammers is nihil, concludeert de gezondheidsdienst. Wel berekende ook de GGD dat hoofdstedelijke kinderen met luchtwegaandoeningen in beperkte mate last hebben van de kolencentrale. Volgens de onderzoekers van de GGD wordt de gezondheid van Amsterdammers eerder geschaad door de uitstoot van kolencentrales elders in Nederland en in Europa. Gemeente Amsterdam had de GGD opdracht gegeven om het Greenpeace-rapport tegen het licht te houden. De gezondheidsrisico’s die Greenpeace signaleerde, hebben betrekking op de gezondheid van inwoners van geheel Europa. „Deze conclusie is met Greenpeace gedeeld en werd door hen onderkend”, schrijft burgemeester Van Aartsen aan de gemeenteraad.

Van Aartsen stelt echter dat de verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam niet ophoudt bij de gemeentegrenzen. „Het inzicht in de mate waarin de Hemwegcentrale de gezondheid in andere Nederlandse gemeentes en in onze buurlanden beïnvloedt, is een extra argument voor sluiting. Het Amsterdamse college is voorstander van het sluiten van de centrale, maar de bevoegdheid hiervoor ligt bij het rijk”, aldus de burgemeester. Greenpeace laat in een reactie op de brief van burgemeester Van Aartsen weten de conclusie van de GGD te delen dat de gezondheidsschade over een groot verspreidingsgebied plaatsvindt. “Maar wij hebben zelf ook nooit een andere conclusie getrokken. Greenpeace beweerde niet in de notitie dat de gezondheidsschade door de Hemweg-kolencentrale geheel in Amsterdam en omgeving plaats zou vinden”, aldus Willem Wiskerke, campagneleider klimaat en energie.

Bron. 

Nederlandse uitstoot broeikasgassen steeg licht in 2016

De uitstoot van broeikasgassen is vorig jaar licht toegenomen. Het gaat om een stijging van 1 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Vorig jaar kwam de totale uitstoot van broeikasgassen uit op 197 miljard kilogram CO2-equivalenten, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag op basis van voorlopige cijfers.
1 kilogram CO2-equivalenten staat gelijk aan het effect van de uitstoot van 1 kilogram CO2. Deze maat wordt gebruikt om de invloed van verschillende broeikasgassen, zoals methaan en distikstofoxide, te kunnen optellen. In vergelijking met 1990 gaat het om een daling van 11 procent. Eerder is in een door belangenorganisatie Urgenda aangespannen rechtszaak besloten dat de uitstoot in 2020 minimaal een kwart lager moet zijn dan die in 1990.

De uitstoot van alleen het gas koolstofdioxide (CO2) is vorig jaar met bijna 2 miljard kilogram gestegen naar 167 miljard kilogram. De chemische industrie heeft vorig jaar 1,5 miljard kilogram CO2 meer uitgestoten dan in 2015. Ook is er meer aardgas verbruikt voor het verwarmen van huizen en kantoren. Dit scheelde in vergelijking met het voorgaande jaar 0,8 miljard kilogram CO2. De netto-uitstoot van energiebedrijven is in dezelfde periode juist afgenomen. Het gaat om een daling van 0,4 miljard kilogram.

Overigens is vorig jaar relatief minder steenkool gebruikt voor het produceren van elektriciteit. Het aandeel steenkool is gedaald naar 32 procent. Tussen 2011 en 2015 nam dit juist nog toe van 18 procent naar 36 procent. Het aandeel aardgas is toegenomen naar 46 procent. Daarvoor is het percentage juist nog gedaald van 60 procent in 2011 naar 43 procent in 2015. Het CBS legt uit dat dit komt doordat in 2016 drie oude kolencentrales zijn gesloten, terwijl aardgascentrales in dat jaar juist meer zijn gebruikt.

De afname van het gebruik van steenkool ten gunste van aardgas zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. Maar deze daling is grotendeels weer tenietgedaan doordat er meer aardgas is ingezet voor de productie van elektriciteit. "Die was nodig om de gedaalde import van elektriciteit te compenseren. Dit leidde tot een recordproductie van elektriciteit in 2016", aldus het statistiekbureau.

Greenpeace noemt de stijging van de uitstoot van broeikasgassen ''geen verrassing''. De milieuorganisatie vindt het ''onacceptabel dat Nederland in tijden van smeltend permafrost, orkanen en overstromingen blijft toekijken hoe de reductie van de CO2 stagneert". Volgens Greenpeace moet het nieuwe kabinet ''alle bronnen die dit veroorzaken aanpakken en dus kolencentrales sluiten, groene industriepolitiek voeren, het verkeer versneld elektrificeren en het gas uit onze wijken halen''.

Aantal elektrische auto’s in de Randstad gaat explosief groeien

In de komende jaren wordt een explosieve groei verwacht van het aantal volledig elektrisch aangedreven auto's in de Randstad. Naar verwachting zal in Den Haag, Dordrecht en Rotterdam het aantal auto's met een stekker binnen twee jaar verdubbelen. In Amersfoort en Utrecht gebeurt  dat binnen vier jaar, mede omdat  de auto's steeds betaalbaarder worden.

De verwachtingen worden woensdag uitgesproken door netbeheerder Stedin, Rotterdam School of Management, Erasmus University en kenniscentrum ElaadNL. De instanties deden onderzoek naar het aanschaffen van elektrische auto's. De belangrijkste voorwaarde hiervoor was tot nu toe een hoog inkomen. Maar nu populaire automerken steeds meer betaalbare modellen op de markt brengen, worden de auto's ook toegankelijker voor mensen met een minder hoog salaris.

De onderzoekers wijzen ook op de run die is ontstaan op het nieuwste model van Tesla, die onlangs werd geïntroduceerd. De Model 3 is een goedkoper model van Tesla en is bedoeld voor een breder publiek. Dagelijks worden wereldwijd circa 1.800 bestellingen voor dat model geplaatst. Ook andere autofabrikanten richten zich steeds meer op de productie van elektrische auto's. Zo heeft Volvo aangekondigd dat vanaf 2019 vijf volledig elektrische modellen uitgebracht zullen worden.

Amsterdam is in het onderzoek buiten beschouwing gelaten, omdat daar veel leasemaatschappijen zijn gevestigd die elektrische auto's in hun vloot hebben. Dat leidt volgens de onderzoekers tot een vertekend beeld in het totaal van elektrische auto's in de hoofdstad.

Bron.

Bedrijf uit Zaanstad start massaproductie van zonnepanelen

Het Nederlandse bedrijf Energyra gaat vanaf volgend jaar op grote schaal zonnepanelen fabriceren. In maart moeten de eerste exemplaren van de band rollen. Bij de fabriek in Zaanstad wordt ingezet op de productie van 350.000 panelen per jaar, die stroom kunnen leveren voor circa 30.000 huishoudens, schrijft dagblad Trouw dinsdag.

De eigenaren van de fabriek melden in de krant dat de panelen voor het eerste jaar al zijn uitverkocht. De belangstelling zou uit heel Europa komen.

Ook voor de financiering is over de grens gekeken. Om te starten was in totaal 20 miljoen euro nodig. "We hadden er graag een oranjefeestje van gemaakt, maar zonder het buitenland kregen we de puzzel niet gelegd", aldus medeoprichter Daniël Kuijk in Trouw. De provincie Noord-Holland steekt 3 miljoen euro in het bedrijf.

De fabriek zal werk bieden aan vijftig tot zestig mensen. Voor de bouw van de productiemachine zijn bedrijven uit Nederland, Duitsland en Italië aangetrokken. Zij beginnen in de herfst met bouwen, en zullen daar naar verwachting vijf à zes maanden mee bezig zijn.

Bron.

Engie neemt EV-Box over

Het Franse energiebedrijf Engie neemt voor een niet gepubliceerd bedrag het Nederlandse bedrijf EV-Box over. EV-Box is de leverancier van laadoplossingen voor elektrische auto’s. EV-Box heeft tot nu toe al meer dan 40.000 laadstations geleverd aan twintig landen.

In een verklaring laten de bedrijven weten dat zij een gezamenlijke visie in elektrische mobiliteit delen en beiden ervan overtuigd zijn dat bij de combinatie van de capaciteiten een unieke kans zich voordoet om een mondiale, toonaangevende speler te creëren.

Door de overname van EV-Box benadrukt Engie de intentie om wereldwijd marktleider te worden op het gebied van e-mobility.

Bron.

Sluiting kolencentrales nog niet aan de orde

Volgens minister Kamp (EZ) en staatssecretaris Dijksma (Milieu) is het halen van de doelstellingen van het Energieakkoord en het Urgenda-vonnis geen reden om op korte termijn één of meerdere kolencentrales te sluiten. Nederland ligt volgens Kamp prima op koers om in 2020 zowel te kunnen voldoen aan het rechtelijke Urgenda-vonnis als aan de doelstellingen van het Energieakkoord.

Kamp's VVD en het PvdA van Dijksma denken over de toekomst van de kolencentrales compleet anders, maar de twee bewindslieden vormden alsnog een front tijdens een presentatie. Kamp liet echter wel weten dat als eind 2017 blijkt dat de doelstellingen in gevaar komen de sluiting van een kolencentrale alsnog in beeld komt. De regering was door het parlement gevraagd om voor de toekomst van de kolencentrales met een aantal scenario's te komen. Volgens de twee bewindslieden zullen deze na de eerste ministerraad op 13 januari 2017 worden gepresenteerd.

Greenpeace is over de beslissing van het kabinet verbijsterd. "Het klimaat wacht niet op treuzelende politici en nieuwe rapporten. Momenteel is het op de Noordpool ruim 20 graden warmer dan normaal. Nu kolencentrales onnodig openhouden zal ons in de toekomst verweten worden door volgende generaties."

Bron.

Elektrische vliegtuigen binnenkort heel normaal

Dr. Frank Anton van Siemens eAircraft voorspelt dat elektrisch vliegen met ´hybride´ toestellen in 2030 volledig ingeburgerd is. De elektrische vliegtuigen kunnen zo´n 100 passagiers meenemen. Deze hybride toestellen zijn dan slechts voor een klein deel afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Anton presenteerde dit afgelopen week op het Airports Going Green Congres op Schiphol. Siemens eAircraft werkt samen met onder andere Airbus, om 200 reizigers met een elektrisch vliegtuig laten vliegen. De vliegafstand wordt met nieuwe technieken steeds groter. Volgens hem zal ook het elektrovliegtuig in de toekomst veel minder CO2 uitstoten en geluid maken vanwege een combinatie van generatoren, accu´s en zonnecellen om het toestel aan te drijven. Dit zal volgens Anton op luchthavens een verademing zijn.

De opmars van semi-elektrische vliegtuigen wordt bevestigd door Joris Melkert, luchtvaartexpert van de TU-Delft. Hij vind dat deze ontwikkeling nodig is om in de nabije toekomst de klimaatdoelstellingen te realiseren. Volgens Melkert is het onvermijdelijk dat de huidige vervuilers gaan betalen voor het onderzoek en de productie van de elektrische vliegtuigen. Maar, des te minder uitstoot, des te minder kosten de klant uiteindelijk maakt. Elektrische vliegtuigen zullen in het begin niet goedkoop zijn, maar zijn wel veel zuiniger.

Bron.

Gemeente Rotterdam en Engie testen draadloze oplaadtechniek

De volgende stap van het succes van zelfrijdende auto’s is volgens Engie het inductief laden van elektrische auto’s. De initiatiefnemers van het project zijn de gemeente Rotterdam en Engie in samenwerking met ElaadNL en EVConsult. Voor de eerste keer in Nederland wordt het inductief laden van personenauto’s in de openbare ruimte.

Bij draadloos laden wordt een elektrische auto opgeladen wanneer deze parkeert boven een inductieplaat in de grond. Met behulp van twee magnetische spoelen wordt de energieoverdracht voldaan. Een van de spoelen bevindt zich in de grond en is aangesloten op een stroombron. De andere spoel zit in de elektrische auto en is aangesloten op het laadsysteem én op de batterij van de auto. Via een magnetisch veld tussen de twee spoelen wordt de energie overgedragen van de verzender in de grond naar de ontvanger in de auto. Hierdoor laadt de auto op en hoeft de gebruiker deze niet meer met een stekker aan te sluiten op de laadpaal.

Engie ziet de draadloze oplaadtechniek als een voorwaarde voor de ontwikkeling van de zelfrijdende auto. Het draadloze oplaadsysteem zorgt er namelijk voor dat de bestuurder zelf geen handelingen meer hoeft uit te voeren. Het is nog de vraag of er een businesscase is voor de technologie. De nieuwe techniek moet namelijk niet alleen worden vergeleken met het huidige oplaadsysteem, maar het moet worden gezien als een toevoeging. Wireless Charging kan bijvoorbeeld interessant zijn voor taxistandplaatsen, bushaltes en – op de langere termijn – in een dynamische vorm op snelwegen.

Stef Pierik, projectleider Engie Infra & Mobility, zegt dat Engie al sinds 2010 actief is op de markt voor elektrisch vervoer, en vindt dat technologische vernieuwing essentieel is voor steeds duurzamere mobiliteitsoplossingen.

Bron.

Gasopslag volgens GasTerra meest logische stap

De uitstoot van broeikasgas (CO2) dwingt iedereen om anders om te gaan met fossiele brandstoffen. Het energiegebruik zal volgens Hans Overdiep, Manager Energietransitie GasTerra, anders moeten worden ingericht. Dit geldt volgens hem ook voor aardgas, ook al is aardgas aanzienlijk minder schadelijk voor het milieu dan olie en kolen. Hij vindt dat de jarenlange investering in de energie-infrastructuur de aardgasvoorziening niet zomaar mag worden afgesloten.

Volgens Overdiep is het gasnetwerk een betrouwbaar systeem waar we als land nog zo lang mogelijk gebruik van willen maken. Nederland moet volgens hem zich realiseren dat de vraag naar warmte in de gebouwde omgeving veel groter is dan die van elektriciteit, wel een factor 4-5 groter. Door de komst van windmolenparken, zonneweides en zonnepanelen op daken wordt onze elektriciteitsvoorziening gestaag duurzamer. Maar daar verwarmen we onze woningen niet of nauwelijks mee.

Aan de gaskant wordt hard gewerkt aan verduurzaming. Via vergisting en vergassing van biomassa, maar het kan ook via waterstof afkomstig van duurzame elektriciteit. Volgens GasTerra loopt de route naar een CO2-neutrale energievoorziening via hybride oplossingen. “Bij auto’s zie je dat nu al en straks ook thuis met hybride warmtepompen”, licht Overdiep toe.

“Het elektriciteitsnetwerk moet fors worden verzwaard als we nu zouden overstappen naar ‘all electric’. Met hybride oplossingen hoeft dat niet. Die bieden doordat je op twee energiebronnen (gas en elektriciteit) leunt meer flexibiliteit. Helemaal als je deze systemen slim (of smart) kunt aansturen. Dan kan je de huidige energie-infrastructuur nog lang benutten om duurzame energie in te passen, terwijl je de CO2-emissie in de gebouwde omgeving fors verlaagt.”

Om de energietransitie echt succesvol te laten worden, zal opslag van energie bepalend zijn. Overdiep: “Opslag gaat uiteindelijk de sleutel worden voor het slagen van verduurzamen van het energiegebruik. In welke vorm dan ook. Maar het bestaande gassysteem kan daarbij zeker een hele belangrijke rol spelen. Duurzame elektriciteit zal op momenten dat je het niet efficiënt kunt inzetten moeten worden omgezet in waterstof. Waterstof kun je vervolgens voor een deel in het gassysteem kwijt, maar je kunt het ook koppelen aan CO2, dan krijg je CH4 en dat is methaan en dat is weer aardgas. En dan komen snel die lege kleine gasvelden om de hoek kijken. Een geruststellende gedacht dat wij in Nederland zo’n perfect gassysteem in de grond hebben liggen dat in de toekomst ons kan helpen om de energietransitie vorm te geven.

Bron.

Natuur & Milieu pleit voor hogere CO2 prijs

Natuur & Milieu initieert een brede coalitie van bedrijven en maatschappelijke organisaties om een hogere CO2-prijs af te dwingen. Het startsein vindt vandaag plaats op de klimaattop in aanwezigheid van een groot aantal bedrijven. Alle bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn welkom om mee te doen.

Nederland stoot jaarlijks 195 Mton CO2(eq) uit. Dit broeikasgas is verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. Momenteel kost het uitstoten van CO2 bijna niks: slechts 5 euro per ton CO2. Natuur & Milieu pleit voor het invoeren van een hogere CO2-prijs in Nederland bovenop het bestaande emissiehandelsysteem ETS. Natuur & Milieu verwacht niet dat het ETS snel genoeg versterkt wordt om voor een voldoende hoge prijs te zorgen.

Het mes snijdt aan twee kanten met een hogere CO2-prijs: vervuilen kost dan zoveel geld dat verwacht wordt dat de CO2-uitstoot drastisch daalt. De hogere belastingopbrengsten dankzij de CO2-prijs kan de overheid investeren in duurzame energie, aldus Geertje van Hooijdonk, hoofd Energie bij Natuur & Milieu. Uitgangspunt is dat een hogere CO2-prijs niet mag leiden tot concurrentienadeel voor in Nederland gevestigde bedrijven die op internationale schaal opereren.

De CO2-prijscoalitie gaat  gezamenlijk de concrete mogelijkheden voor een hogere CO2-prijs in Nederland verkennen. Het resultaat van deze verkenning wordt overhandigd aan de formateur van het nieuwe kabinet.

Bron.