Privacy beleid NutSelect
Sinds 1 september 2001 is de nieuwe Wet Bescherming Persoonsgegevens van kracht. NutSelect hecht veel waarde aan uw privacy en houdt zich aan deze wet. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

NutSelect
NutSelect is eigendom van NutSelect BV. NutSelect is gevestigd in Delft en heeft momenteel een groot aantal vaste en parttime medewerk(st)ers die u of uw onderneming graag van dienst zijn.

Adres:
NutSelect BV
Noordeinde 30
2611 KH Delft Algemene info:
Tel. 085-4018930
Fax 085-54018931
www.nutselect.nl
KvK: 30200583
BTW-nummer: NL 8140.30.592.B01
Begripsomschrijvingen
Verantwoordelijke:
NutSelect BV (“NutSelect”), gevestigd te Delft (Nederland), Noordeinde 30, Delft.
Persoongegevens:
alle tot een individuele persoon herleidbare gegevens.
Bezoeker/gebruiker:
bezoeker van onze websites, die niet noodzakelijkerwijs ook een abonnee of “gratis aanmelder” is.
Verwerken van persoonsgegevens:
elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot die persoonsgegevens vanaf het verzamelen tot aan het vernietigen.
Vastleggen en verwerken van persoonsgegevens
Middels de website NutSelect verzamelen wij bepaalde gegevens. De door u verstrekte gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van NutSelect. De gegevens worden gebruikt om de aangevraagde nieuwsbrieven te kunnen toezenden, de aangevraagde pakketten af te kunnen leveren, u te informeren over andere producten en diensten van NutSelect en ter voldoening aan wet- en regelgeving.

Het verstrekken van de persoonsgegevens
NutSelect verstrekt uw gegevens niet aan enige andere partij, behalve als het ten behoeve is van de behandeling van aanmeldingen en aanvragen of als wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze verklaring omschreven doelen gebruikt.

De door u gekozen leverancier heeft eigen verplichtingen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de behandeling van uw gegevens door hen verwijzen wij naar de privacyverklaring van deze aanbieder.

Geheimhouding
De medewerkers van NutSelect, NutSelect zelf en zij die in opdracht van NutSelect toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voorzover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft NutSelect verschillende beveiligingmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Wijzigingen
NutSelect behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Bekijk daarom regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen.

Statistische informatie
De NutSelect websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de NutSelect website(s) (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de NutSelect website(s) gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de NutSelect website(s) kunt benutten. Door gebruik te maken van de NutSelect website(s) geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.