Privacy beleid NutSelect

Connecthing B.V. en NutSelect B.V. zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens
NutSelect BV
www.nutselect.nl
www.connecthing.nl
Princenhagelaan 13, 4813DA BREDA

Steve Massar en Pommeline van Eijden zijn de Functionaris Gegevensbescherming van Connecthing. Hij/zij zijn te bereiken via steve@connecthing.nl of pommeline@connecthing.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Connecthing verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • NAWTE gegevens
  • IBAN
  • IP-adres
  • EAN-code
  • verbruiksgegevens

Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt

  • Het tot stand brengen en uitvoeren van de leveringsovereenkomst
  • Het behandelen van geschillen, vragen en klachten
  • Het verzenden van nieuwsbrieven over onze dienstverlening en diensten
  • Het verwerken van facturen, betalingen en de communicatie hierover

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Connecthing en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar pommeline@connecthing.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Connecthing wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden (of om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichtingen) niet langer dan noodzakelijk. Gegevens kunnen -geanonimiseerd- eventueel langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Connecthing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via pommeline@connecthing.nl.

Verstrekking aan derden

De door Connecthing verwerkte gegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dit vereist.
Voorts zorgen wij ervoor dat opslag van uw persoonsgegevens alleen in de EER plaatsvindt..

Vragen? Heeft u vragen of opmerking over deze privacyverklaring dan horen wij dit graag. U kunt deze richten aan NutSelect en Connecthing via pommeline@connecthing.nl.


Wijzigingen

NutSelect behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacyverklaring. Bekijk daarom regelmatig het privacyverklaring eventuele aanpassingen.